Saopštenje za javnost – Zaštita sindikalne imovine nema alternativu

 

Na sjednici Predsjedništva Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH održanoj 28.03.2019. godine razmatrana je informacija o cjelokupnoj imovini Saveza samostalnih sindikata BiH. Tom prilikom ovaj organ upoznat je sa činjeničnim stanjem u smislu raspolaganja nekretninama koje su u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata BiH, te nekretninama za koje je Savez samostalnih sindikata BiH došao do saznanja da se radi o sindikalnoj imovini. Također, prezentirane su dosadašnje aktivnosti Saveza samostalnih sindikata BiH koje su poduzete na zaštiti sindikalne imovine, kako u Bosni i Hercegovini tako i u Republici Hrvatskoj, te aktivnostima koje se na osnovu ranije donesenih odluka odnose na stavljanje u funkciju imovine kroz zajedničko ulaganje a koju posjeduje Savez samostalnih sindikata BiH. Kao primjer uspješne aktivnosti na zaštiti sindikalne imovine od daljeg propadanja je projekat zajedničkog ulaganja na nekretnini u vlasništvu Saveza samostalnih sindikata BiH u ulici Alipašina, prema kojem će Savez samostalnih sindikata BiH dobiti potpuno adaptiran prostor po principu „ključ u ruke“ opremljen modernim sadržajima i koji će biti stavljen u funkciju u punom kapacitetu.

S obzirom da je Sabor Republike Hrvatske prošle godine usvojio Zakon o upravljanju državnom imovinom i da postoji značajna imovina kojom je sindikat upravljao u prethodnom sistemu, posebna pažnja upravo je posvećena toj imovini za koju se, na osnovu dokumentacije s kojom raspolaže Savez samostalnih sindikata BiH, smatra da je sindikalna. Iako je Savez samostalnih sindikata BiH već poduzeo određene aktivnosti na zaštiti i očuvanju sindikalne imovine na moru, Predsjedništvo Upravnog odbora Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine zauzelo je stav da se hitno ulože dodatni napori kako bi se riješili imovinsko-pravni odnosi za svu imovinu koja se nalazi na teritoriji Republike Hrvatske a koja se tretira kao sindikalna imovina. Također, budući da su se pojavila određena lica koja se pred nadležnim organima Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine lažno predstavljaju kao zastupnici Saveza samostalnih sindikata BiH, zaključeno je da se protiv takvih osoba podnesu krivične prijave i ospore sve pravne radnje koje su do sada poduzete po tom pitanju.

 

Savez samostalnih sindikata BiH

PODIJELI