Sastanak predstavnika Ekonomsko-socijalnih vijeća Zapadnog Balkana na najvišem nivou bez članova ESV FBiH iz reda Vlade FBiH

Skopje, Sjeverna Makedonija – Predstavnici Ekonomsko-socijalnih vijeća iz zemalja Zapadnog Balkana učestvuju na dvodnevnom sastanku o jačanju tripartitnog socijalnog dijaloga na Zapadnom Balkanu, koji je organizovan u sklopu Platforme za zapošljavanje i socijalnu politiku. Osim njih, sastanku prisustvuju i predstavnici Međunarodne organizacije rada, Ureda Ujedinjenih nacija u Sjevernoj Makedoniji, Evropske konfederacije sindikata i Regionalnog vijeća za saradnju.

Glavne teme ovogodišnjeg skupa su Analiza prednosti, nedostataka i mogućnosti ESV-a na području Zapadnog Balkana, Mjere za ocjenjivanje rada ESV-a, Jačanje socijalnog dijaloga na lokalnom nivou, te nastavak saradnje i daljenje djelovanje Platforme za zapošljavanje i socijalnu politiku.

Skupu u Skopju ne prisustvuju predstavnici Vlade FBiH i to je jedina vlada koja nije poslala svoje predstavnike, što nažalost predstavlja još jedan dokaz njene nespremnosti da poštuje socijalni dijalog i ESV kao tijelo u kojem se realizuje tripartitini socijalni dijalog. Savez samostalnih sindikata BiH predstavljaju članovi ESV FBiH iz reda sindikata – predsjednik SSSBiH i predsjedavajući delegacije SSSBiH u ESV FBiH Selvedin Šatorović i Fikret Alić, član ESV FBiH.

Služba za informisanje

 

PODIJELI