Sastanak službenika za informisanje organizacija članica PERC iz JI Evrope i Novih Nezavisnih država

U Kobuletiju, Gruzija je 26-27. septembra 2017. godine održan sastanak službenika za informisanje organizacija članica Pan-evropskog regionalnog vijeća Međunarodne konfederacije sindikata. Jedan od predavača na skupu bila je i Lejla Čaušević-Sućeska iz SSSBiH, koja je govorila o temi Zagovaranje i kampanje.

 

PODIJELI