Sindikalisti iz Italije u posjeti sindikalistima Zenice i ZDK

Zenica – Tokom svoje višednevne posjete Bosni i Hercegovini, sindikalisti iz talijanske Konfederacije sindikata CISL posjetili su danas Zenicu. Domaćin su im bili Sindikat Arcelor Mittala Zenica, Kantonalni odbor SSSBiH za ZDK i Kantonalni odbor Sindikata metalaca FBiH Zeničko-dobojskog kantona. U dvosatnom razgovoru su razmijenjena iskustva i informacije o stanju sa radničkim pravima u našoj zemlji, posebno u metalskom sektoru, socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju.

Ova posjeta predstavlja obnavljanje aktivnije saradnje između Saveza samostalnih sindikata BiH i CISL Italija i panirano je da se intenzivira u vremenu koje je pred nama.

Služba za informisanje

PODIJELI