Sindikalna potrošačka korpa u decembru 2021. godine koštala 2.265,67 KM

Sarajevo – Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec decembar 2021. godine iznosi 2.265,67 KM i za 75,37 KM je skuplja od potrošačke korpe za prethodni mjesec. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec oktobar 2021. iznosila je 999,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku) i za 1 KM je viša od iznosa u prethodnom mjesecu. Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 44,09%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):
1. Prehrana – 45,3%
2. Stanovanje i komunalne usluge – 13,7%
3. Higijena i održavanje zdravlja – 6,6%
4. Obrazovanje i kultura – 8,8%
5. Odjeća i obuća – 14,1%
6. Prijevoz – 6,1%
7. Održavanje domaćinstva – 5,3%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za dvanaest (12) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

Služba za informisanje

PODIJELI