Sindikalna potrošačka korpa za februar 2022. godine

Sarajevo – Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec februar 2022. godine iznosi 2.389,12 KM (dijagrami se nalaze na www.sssbih.com). Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec decembar 2021. iznosila je 1.046,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 43,78%.

NAPOMINJEMO DA U IZNOS POTROŠAČKE KORPE NISU UŠLE ENORMNO VISOKE CIJENE KOJE BILJEŽIMO OD POČETKA MJESECA MARTA, TAKO DA ĆE IZNOS POTROŠAČKE KORPE ZA TAJ MJESEC BITI ZNATNO VIŠI.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):

  1. Prehrana – 44,52%
  2. Stanovanje i komunalne usluge – 14,25%
  3. Higijena i održavanje zdravlja – 8,04%
  4. Obrazovanje i kultura – 8,37%
  5. Odjeća i obuća – 13,40%
  6. Prijevoz – 5,77%
  7. Održavanje domaćinstva – 5,65%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za jedanaest (11) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

Služba za informisanje

PODIJELI