Sindikat BH Posta Sarajevo

SINDIKAT BH POŠTA SARAJEVO

 

Skraćeni naziv: SBHP SARAJEVO

Predsjednik: SAIDIN HODŽIĆ

Kontakt:

Adresa: Put života bb, 71000 Sarajevo

Fax: 033/659 – 890

E-mail: saidinh@bhp.ba

Web: www.sindikatbhposta.ba

PODIJELI