Sindikat drzavnih sluzbenika i namjestenika u FBiH

SAMOSTALNI SINDIKAT DRŽAVNIH SLUŽBENIKA

I NAMJEŠTENIKA U ORGANIMA DRŽAVNE SLUŽBE,

SUDSKOJ VLASTI I JAVNIM USTANOVAMA U FBIH

 

 

            Skraćeni naziv: SINDIKAT DRZAVNIH SLUZBENIKA I NAMJEŠTENIKA U FBIH

PredsjednikSAMIR KURTOVIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo

Tel: 033/207-024

Fax: 033/ 219-503

E-mail: sufbih@gmail.com

Web: www.sufbih.ba

PODIJELI