Sindikat građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH

SINDIKAT GRAĐEVINARSTVA I INDUSTRIJE GRAĐEVINSKOG MATERIJALA BIH

 

 
 

            Skraćeni naziv: SGI IGM BiH

Predsjednik: MAHIR SEMIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/209-577

E-mailsgbih@sindikatbih.ba

PODIJELI