Sindikat komunalne privrede FBiH poziva poslodavce da potpišu Opći kolektivni ugovor

 

 

Sarajevo, 11. januar 2016. godine

 

MEDIJIMA

 

 

Saopštenje za javnost

Sindikat komunalne privrede FBiH poziva poslodavce da potpišu Opći kolektivni ugovor

 

 

Samostalni sindikat radnika komunalne privrede u Federaciji Bosne i Hercegovine poziva Udruženje poslodavaca FBiH da po hitnom postupku potpišu Opći kolektivni ugovor za teritoriju FBiH, koji je pregovorima dogovoren sa sindikatom. Time će se otvoriti put ka potpisivanju granskih kolektivnih ugovora u kojima je sadržan finansijski i materijalni obim prava radnika. Takođe, SSRKP FBiH ovim putem naglašava da neće prihvatiti bilo kakvo odstupanje od dogovorenog teksta Općeg kolektivnog ugovora niti njegovo mijenjanje. Podsjećamo da Vlada FBiH nema pravo da se miješa i da je njena jedina uloga da bude garant sprovođenja kolektivnog ugovora. Ovo što u posljednje vrijeme radi premijer je čista demonstracija sile kojom se radnici i konačno trebaju pretvoriti u robove.

Konvencije Međunarodne organizacije rada, a koje je Bosna i Hercegovina ratifikovala i koji su iznad zakona u BiH, garantuju slobodu sindikalnog organizovanja i obavezu nemiješanja vlade, odnosno vlasti u kolektivno pregovaranje. Ukoliko se ova praksa nastavi, više od 10.000 članova Samostalnog sindikata radnika komunalne privrede u FBiH će izaći na ulice i ostati na njima sve dok se kolektivni ugovor ne potpiše.

 

Predsjednik

Adem Šerak

PODIJELI