Sindikat metalaca Federacije BiH

SINDIKAT METALACA FEDERACIJE BiH

 

            Skraćeni naziv: SMFBiH

Predsjednik: BAJRO MELEZ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana, 71000 Sarajevo

Tel/ Fax: 033/200-176, 213-673

E-mail: smbih@sssbih.com

Web: www.smfbih.com.ba

PODIJELI