Sindikat penzionera u BiH

SINDIKAT PENZIONERA U BiH

Skraćeni naziv: SPZBiH

Predsjednica: ELEZOVIĆ ZINAIDA

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/221-880

E-mail: spzbih@hotmail.com

Web: www.ppdivut.ba

 

PODIJELI