Sindikat tekstila, kože, obuće i gume FBiH

SINDIKAT TEKSTILA, KOŽE, OBUĆE I GUME FEDERACIJE BiH

 

            Skraćeni naziv: STKOG FBiH

Predsjednik: ZLATIBOR KOJČIĆ

Kontakt:

Adresa: Obala Kulina bana 1, 71000 Sarajevo

Tel/Fax: 033/213-669

E-mail: stkogfbih@sssbih.com

 

PODIJELI