Sindikati iz Evrope upoznati sa problemima u vezi sa socijalnim dijalogom u BiH

 

U Budimpešti, Mađarska se 1-2. aprila 2019. godine održava Regionalni pripremni sastanak sindikalnih centrala iz Evrope za Godišnju konferenciju Međunarodne organizacije rada koja će se u junu održati u Ženevi. Organizatori skupa su Međunarodna konfederacija sindikata i Fondacija Friedrich Ebert.

Cilj sastanka je kreiranje stava sindikata koji će biti prezentiran na najvećem tripartitnom skupu u Ženevi. S obzirom da Međunarodna organizacija rada ove godine proslavlja 100. godišnjicu od svog osnivanja, Redovna godišnja konferencija će predstavljati dobru priliku da sindikati iznesu probleme s kojima se svakodnevno suočavaju u matičnim državama, te da zatraže od MOR da izvrši dodatni pritisak na vlade da ratificiraju sve konvencije, ali i povećaju stepen primjene već ratificiranih konvencija i pooštre kazne za one koji ih krše.

Među 40 predstavnika sindikalnih centrala iz cijele Evrope je i Lejla Čaušević-Sućeska, koja na skupu predstavlja Savez samostalnih sindikata BiH i Konfederaciju sindikata BiH. Tokom predstavljanja izvještaja o primjeni sindikalnih prava u Bosni i Hercegovini, kolegica Čaušević-Sućeska je posebno istakla problem sa nepoštivanjem principa socijalnog dijaloga, čime se direktno krše konvencije Međunarodne organizacije rada. To se u najvećoj mjeri odnosi na Vladu Federacije BiH koja već 15 mjeseci blokira rad Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju Federacije BiH, čime je onemogućeno određivanje i najniže cijene rada, a na čemu SSSBiH insistira.

Na kraju trodnevnog zasjedanja biće usvojeni zaključci koji će biti dijelom zvaničnog stava Međunarodne konfederacije sindikata na Godišnjoj konferenciji Međunarodne organizacije rada.

Služba za informisanje

PODIJELI