Smanjuje se prostor za manipulacije i korupciju prilikom zapošljavanja u javnom sektoru Zeničko-dobojskog kantona

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine godinama ukazuje na problem korupcije i različitih manipulacija prilikom zapošljavanja u javnom sektoru u našoj zemlji. Imajući u vidu činjenicu da je najveći broj osoba zaposlen upravo u javnom sektoru, rješavanje problema oko i u vezi sa zapošljavanjem mora biti jedan od prioriteta izvršne i zakonodavne vlasti na svim nivoima. Predstavnici SSSBiH na svim nivoima su insistirali da se donesu odgovarajući podzakonski akti kojima će ovo pitanje biti regulisano na odgovarajući način. Prvi komkretan korak u pravom smjeru, nakon Sarajevskog kantona, napravljen je i u Zeničko-dobojskom kantonu u kojem je Vlada Kantona donijela Uredbu o postupku prijema u radni odnos u javnom sektoru u Zeničko-dobojskom kantonu, kojom se, između ostalog, propisuje obavezu prijema u radni odnos prvorangirane osobe na listi uspješnih kandidata (Uredba-o-postupku-prijema-u-radni-odnos-u-javnom-sektoru-u-ZDK). Iako Uredba ne tretira zapošljavanje u javnim obrazovnim ustanovama i institucijama, jer je to uređeno drugim propisima, odnosit će se na više hiljada radnih mjesta u administracijama kantona, gradova i općina na ovom području.

Nažalost, na nivou FBiH i u ostalim kantonima koji su primijenili izmjene i dopune Zakona o radu u oblasti zapošljavanja i dalje se poslodavcu ostavlja diskrecijsko pravo da angažira bilo kojeg kandidata s liste uspješnih. Nadamo se da će se i na tim nivoima u najkraćem vremenskom roku usvojiti podzakonski akti kojima će se znatno smanjiti prostor za različite manipulacije, korupciju i netransparentnost prilikom zapošljavanja u javnom sektoru.

Služba za informisanje

PODIJELI