SSSBiH dostavio Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu Federalnom parlamentu, Vladi i Udruženju poslodavaca FBiH

Broj: 01-III-190/20

Sarajevo, 16.09.2020. godine

 

PREDSTAVNIČKI DOM PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Mirsad Zaimović, predsjedavajući

ZASTUPNICIMA PREDSTAVNIČKOG DOMA

PARLAMENTA FDEDERACIJE BiH

DOM NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Tomislav Martinović, predsjedavajući

DELEGATIMA DOMA NARODA PARLAMENTA FEDERACIJE BiH

PREDSJEDNICIMA KLUBOVA POLITIČKIH STRANAKA U

PREDSTAVNIČKOM DOMU PARLAMENTA FEDERACIJE BIH

VLADA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Fadil Novalić, premijer

FEDERALNO MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNE POLITIKE

n/r g-din Vesko Drljača, ministar

UDRUŽENJE POSLODAVACA FEDERACIJE BiH

n/r g-din Adnan Smailbegović, predsjednik

 

PREDMET: Inicijativa za izmjene i dopune Zakona o radu- d o s t a v lj a  s e

Poštovani,

Suočeni sa jednim od najvećih izazova u posljednjih nekoliko decenija u pogledu prava radnika i funkcionisanja poslodavaca usljed pandemije izazvane COVID-19, te analizom trenutnog stanja u pogledu položaja radnika i poslodavaca kao i konstantnim praćenjem primjene Zakona o radu od 2016. godine, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine ovim putem pokreće inicijativu za izmjene i dopune Zakona o radu. Naime, detaljnijom analizom sveukupnog stanja u Federaciji BiH došli smo do poražavajućih rezultata gdje radnik nema adekvatnih mehanizama u smislu zakonskih rješenja kako bi zaštitio svoj radno-pravni položaj, dok poslodavci zbog poremećaja na tržištu rada najčešće ne uspijevaju izboriti se sa problemima koji su, prije svega uzrokovani COVID-19, ali i zakašnjelih mjera koje su trebale biti dostupne mnogo ranije kako bi se bar djelimično sanirale negativne posljedice.

Kako bi se bar djelimično regulisala određena pitanja iz radnog odnosa koja se pojavljuju kao problemi kroz primjenu važećeg Zakona o radu, te pitanja položaja radnika za vrijeme proglašnog stanja prirodne ili druge nesreće, kao i za vrijeme vanrednog stanja proglašenog od strane nadležnih institucija Federacije, Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine predlaže izmjene i dopune Zakona o radu koje će imati pozitivan efekat kako za radnike tako i za poslodavce, a koje vam dostavljamo u prilogu.

Vjerujemo da ćete detljno razmotriti naš prijedlog, te da ćemo na bazi osnovanih argumenata, dobrih namjera i u duhu dobrog socijalnog dijaloga uspjeti iznaći odgovarajuće rješenje kako bi se prevazišlo postojeće stanje koje je neodrživo, ali i stvorile realne pretpostavke i ambijent za jačanje ekonomije kroz realni sektor gdje su svi problemi kulminirali pojavom pandemije COVID-19.

S poštovanjem,

   PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović, s.r.

Tekst Prijedloga izmjena i dopuna Zakona o radu možete pročitati na sljedećem linku SSSBiH Prijedlog izmjena i dopuna Zakona o radu

PODIJELI