SSSBiH sjednicom Upravnog odbora obilježio u Srebrenici Dan državnosti BiH

Srebrenica – Upravni odbor Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine održao je 5. redovnu sjednicu, u sklopu koje je obilježen i Dan državnosti Bosne i Hercegovine. Članovi Upravnog odbora posjetili su Memorijalni centar Potočari i odali počast žrtvama genocida u Srebrenici, nakon čega su prisustvovali priredbi koju su povodom Dana državnosti pripremili srebrenički mališani.

 

 

 

 

 

Analizirajući dosadašnji tok kampanje “10 za 1000 KM”, kojom se traži definisanje najniže plate u Federaciji BiH u iznosu od 1000 KM, članovi Upravnog odbora su iskazali zadovoljstvo reakcijama javnosti na samu kampanju i zahtjev Saveza samostalnih sindikata BiH. Zaključeno je da se u narednom periodu aktivnosti dodatno intenziviraju pozivanjem političkih stranaka da prihvate ovaj zahtjev sindikata. Ukoliko neka od stranaka odbije susret sa predstavnicima SSSBiH, smatrat ćemo da su odbile ovaj zahtjev i da žele da radnici i radnice u FBiH nastave živjeti sa primanjima koja su ispod svakog nivoa dostatnosti za normalan i dostojanstven život.

Na sjednici su usvojeni Plan rada i Finansijski plan za 2020. godinu. Tokom naredne godine poseban naglasak će biti na obilježavanju 115. godina postojanja i djelovanja sindikalnog pokreta u Bosni i Hercegovini, što će Savez samostalnih sindikata BiH obilježiti na cijeloj teritoriji naše domovine. Upravni odbor SSSBiH je razriješio dužnosti dosadašnjeg potpredsjednika SSSBiH i člana Predsjedništva UO SSSBiH Bajru Meleza zbog izdaje prava radnika, prodaje sindikalnog pokreta, nestatutarnog djelovanja i nepoštivanja odluka organa Saveza samostalnih sindikata BiH.

Savez samostalnih sindikata BiH će, na zahtjev kolega iz Sindikata MUP Zeničko-dobojskog kantona, pokrenuti inicijativu za izmjene Zakona o policijskim službenicima u FBiH, s ciljem da se definišu uslovi za povoljnije penzionisanje policijskih službenika koji zbog invalidnosti gube status policijskog službenika i postaju uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova.

Takođe, prihvaćena je inicijativa kolega iz Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala BiH da se hitno utvrde radna mjesta sa otežanim uslovima rada u oblasti građevinarstva, kako bi se za ta radna mjesta mogao obračunavati beneficirani radni staž.

Osnovna zadaća Saveza samostalnih sindikata BiH i u narednom periodu ostaje borba za zaštitu prava radnika i poboljšanje njihovog radno-pravnog statusa i ekonomsko-socijalnog položaja, koji su ocijenjeni kao izuzetno niski i teški.

Služba za informisanje

PODIJELI