U aprilu ponovo zabilježeno poskupljenje potrošačke korpe

Sarajevo – Sindikalna potrošačka korpa koju je Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine izračunao za mjesec april 2022. godine iznosi 2.493,84 KM (dijagrami se nalaze na www.sssbih.com) i za 73,88 KM je skuplja od sindikalne potrošačke korpe u prošlom mjesecu. Prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH za mjesec februar 2022. iznosila je 1.046,00 KM (posljednji podatak objavljen od strane Federalnog zavoda za statistiku). Pokrivenost Sindikalne potrošačke korpe prosječnom platom je 41,94%.

Prilikom izrade Sindikalne potrošačke korpe u obzir je uzeta prosječna plata isplaćena u Federaciji BiH, te minimalni troškovi života četveročlane porodice koju čine dvije odrasle osobe i dva djeteta, od kojih je jedno u srednješkolskom, a drugo u uzrastu osnovca. Samu potrošačku korpu čine sljedeće kategorije (pored naziva se nalazi procenat učešća pojedinačne kategorije u sindikalnoj potrošačkoj korpi):1. Prehrana – 44,43%
2. Stanovanje i komunalne usluge – 14,50%
3. Higijena i održavanje zdravlja – 9,17%
4. Obrazovanje i kultura – 8,02%
5. Odjeća i obuća – 12,83%
6. Prijevoz – 5,53%
7. Održavanje domaćinstva – 5,61%

U kategoriji prehrana korištene su cijene iz 3 trgovačka centra za 86 artikala. Kada je riječ o higijeni i održavanju zdravlja ubrojani su troškovi za jedanaest (11) stavki, a za stanovanje i komunalne usluge troškovi za šest (6) stavki.

Služba za informisanje

PODIJELI