Ukoliko Vlada FBiH ne ispuni zahtjeve, SSSBiH se povlači iz ESV FBiH

Sarajevo, 20. maj 2016. godine

 

 

MEDIJIMA

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ukoliko Vlada FBiH ne ispuni zahtjeve, SSSBiH se povlači iz ESV FBiH

 

Predsjedništvo Glavnog odbora Saveza samostalnih sindikata BiH je na svojoj Vanrednoj sjednici, održanoj 18. maja 2016. godine usvojilo zahtjeve koji će biti upućeni prema Vladi FBiH. SSSBiH zahtijeva od Vlade FBiH da hitno i bezuslovno van snage stavi Rješenje o oglašavanju ništavim rješenja o upisu i o promjeni upisa u Registru udruženja FBiH Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Federacije BiH, te da se odmah objave sva rješenja o reprezentativnosti sindikata u Službenim novinama FBiH i otpočnu pregovori za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora. U slučaju da ovi zahtjevi ne budu ispunjeni, Predsjedništvo je Glavnom odboru uputilo na usvajanje Odluku o neučestvovanju delegacije SSSBiH u ESV FBiH, a koja je juče i usvojena od strane najvišeg organa SSSBiH između dva kongresa.

S obzirom da se radi o vrlo opravdanim zahtjevima, koje Vlada FBiH može ispuniti u najkraćem mogućem roku i da su oni u skladu sa važećim zakonskim rješenjima i konvencijama Međunarodne organizacije rada, nadamo se da će Vlada FBiH pokazati spremnost da se ponaša kao istinski socijalni partner sindikatima i na taj način izbjeći daljnje usložnjavanje situacije do čega će neminovno doći ukoliko budemo primorani povući se iz rada Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH.

 

 

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI