Vlada FBiH mora hitno usvojiti program zaštite od Corona virusa u FBiH

Blood sample with respiratory coronavirus positive

Sarajevo – Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine poziva sve nadležne insitucije u Federaciji Bosne i Hercegovine da hitno i bez odlaganja usvoje i javnosti predstave programe za zaštitu radnika i građana od moguće zaraze Corona virusom.

Imajući na umu činjenicu da se pomenuti virus svakodnevno javlja u sve više zemalja svijeta, a da su prvi slučajevi zabilježeni i u zemljama okruženja, neophodno je da se preventivno djeluje i minimalizuje mogućnost pojave pomenutog virusa u našoj zemlji. S toga pozivamo Vladu Federacije BiH da izradi plan kojim će biti obuhvaćeni, prije svega, zaposleni u javnim ustanovama, policiji, obrazovanju i zdravstvu, jer su oni direktno zaduženi za funkcionisanje sistema u FBiH. Takođe, neophodno je osigurati nabavku dovoljne količine zaštitnih maski i za zaposlene u drugim sektorima, kao i za građane FBiH, a sve u cilju pravovremene pripreme i preventivnog djelovanja.

Savez samostalnih sindikata BiH je već poduzeo neke aktivnosti vezane za sprječavanje širenja moguće zaraze, te shodno tome obavještavamo članove sindikata da će sutra, 26. februara 2020. godine, zgrada Doma sindikata u Sarajevu biti zatvorena zbog dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije objekta, a da će od četvrtka, 27.02.2020. godine prostorije u našoj zgradi biti u funkciji. Ovim putem pozivamo i sve poslodavce u Federaciji BiH da poduzmu slične mjere, a sve u cilju zaštite zdravlja i sigurnosti njihovih radnika.

Služba za informisanje

PODIJELI