Vlada FBiH traži podobne sindikalce koji će pristati na najnižu platu od 500 KM

Sarajevo – Nismo dugo čekali na odgovor Vlade Federacije BiH na kampanju “10 za 1000 KM”, koju je Savez samostalnih sindikata BiH pokrenuo s ciljem definisanja najniže plate u Federaciji BiH u iznosu od 1.000 KM. Iako svoj četverogodišnji mandat nije iskoristila da na bilo koji način poboljša ekonomsko-socijalni položaj radnika i stanovnika FBiH, već upravo suprotno, Vlada FBiH je izgleda odlučila da u tehničkom mandatu ispuni jedan od ciljeva koje je sebi zadala još 2014. godine – da u potpunosti razjedini sindikalni pokret i da ga ukine. U skladu s tim, umjesto da odblokira socijalni dijalog na nivou FBiH i da pristane na održavanje sjednice Ekonomsko-socijalnog vijeća za teritoriju FBiH, Ured Premijera FBiH uputio je poziv granskim sindikatima na teritoriju Federacije poziv za potpisivanje Sporazuma o radu ESV. Podsjećanja radi, Sporazum o osnivanju ESV za teritoriju FBiH je, u skladu sa konvencijama Međunarodne organizacije rada i Zakonom o radu FBiH, već odavno potpisan od strane Vlade FBiH, Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH. U pomenutom  pozivu, Vlada FBiH se poziva na odredbe Zakona o radu, tačnije na član 158. kojim je definisan način osnivanja ESV.

U predloženom sporazumu, Vlada isključivo traži promjenu sastava delegacije Saveza samostalnih sindikata BiH u Ekonomsko-socijalnom vijeću FBiH, direktno se miješajući u integritet i samostalnost odlučivanja socijalnih partnera o tome ko će ih predstavljati u tijelima na nivou FBiH. Dakle, Vlada očigledno traži podobne predstavnike sindikata koji će, prema informacijama do koji smo došli, pristati da radnici rade za najnižu platu od 500 KM,  a ne za 1.000 KM koliko traži SSSBiH sa svojim legalno izabranim rukovodstvom, organima i tijelima. Bacajući na taj način kosku među granske sindikate, očigledno je da žele skrenuti pažnju sa svog nerada i sa činjenice da su jedina Vlada na području Evrope koja nije osigurala postojanje minimalne plate, a što im je bila i jeste ustavna obaveza. Takođe, postavlja se pitanje ko su ti predstavnici radnika koji su spremni sutra izaći pred radnike i reći da su pristali da najniža plata bude 500 KM. Što se nas tiče, nebitno je u suštini ko će koga predstavljati u nekom  tijelu, ovom slučaju u ESV FBiH, sve dok rezultat tog predstavljanja bude najniža plata u iznosu od 1.000 KM. Stav SSSBiH je da Vlada takvu odluku može donijeti već danas, bez bilo kakvog daljnjeg odugovlačenja ili miješanja u rad sindikata.

S obzirom da se radi o nezakonitom Prijedlogu sporazuma od strane Vlade FBiH, vjerujemo da će i ovog puta namjera Vlade FBiH da razjedini i u konačnici potpuno oslabi sindikalni pokret ostati na nivou bezupješnog pokušaja.

Služba za informisanje

PODIJELI