Vlada Federacije BiH mora osigurati zaštitu prava radnika u vrijeme pandemije

Sarajevo – Na adresu Saveza samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine je proteklih dana došlo više pritužbi od strane radnika zbog ponašanja njihovih poslodavaca u vrijeme pandemije Corona virusa. Naime, elektronskim putem su im poslate obavijesti da ne moraju doći na radno mjesto, bez bilo kakvog osiguranja da će im biti isplaćena plata i naknade koje im po zakonu pripadaju.

Imajući u vidu činjenicu da našu zemlju do sada nasreću nije zahvatio veliki talas zaraženosti ovim virusom i da imamo još malo prostora da se adekvatno pripremimo kako bismo maskimalno smanjili posljedice koje će pandemija neminovno imati na ekonomiju u Bosni i Hercegovini, zahtijevamo od Vlade Federacije BiH da hitno i bez odlaganja usvoji mjere kojima će:

  • Osigurati poštivanje prava radnika, uključujući i redovnu isplatu plata i naknada u skladu sa zakonskim propisima;
  • Naložiti pojačan nadzor inspekcijskih organa kako bi se spriječilo da nesavjesni poslodavci pandemiju iskoriste za otpuštanje radnika koje smatraju viškom ili da umanje njihove plate i naknade;
  • Osigurati da radnicima koji budu primorani biti u izolaciji zbog sumnje da su zaraženi Corona virusom ili moraju biti uz djecu koja su u izolaciji budu isplaćeni puni iznosi plata i naknada za period koji provedu u izolaciji;
  • Osigurati puno poštivanje Zakona o radu, posebno člana 81. stava 3 kojim se propisuje da radnik ima pravo na naknadu plate za vrijeme prekida rada do kojeg je došlo zbog okolnosti za koje radnik nije kriv (visa sila, privremeni zastoj u proizvodnji, elemntarne nepogode is l.);
  • Naložiti poslodavcima da uvedu dodatne mjere zaštite na radu s ciljem smanjenja rizika od izloženosti radnika, posebno radnika u zdravstvu, uslužnim djelatnostima, komunalnim preduzećima, policiji i javnim ustanovama.

Prema najavama iz Vlade FBiH, za ponedjeljak je zakazana sjednica na kojoj će biti usvojene mjere za borbu protiv pandemije Corona virusa. Do ovog trenutka na adresu Saveza samostalnih sindikata BiH nije došao zvaničan poziv, iako se u pojedinim medijima navodi da smo pozvani da prisustvujemo pomenutom sastanku.

PREDSJEDNIK

Selvedin Šatorović

PODIJELI