Zajednička Izjava Međunarodne organizacije poslodavaca i Međunarodne konfederacije sindikata o pandemiji COVID-19

COVID-19 prijeti globalno zdravlju i životima radnika i poslodavaca. Ovo nije lokalni, već globalni izazov, na koji je potrebno odgovoriti globalno. Neophodna je hitna akcija međunarodnih organizacija. Došlo je vrijeme da vidimo reforme Ujedinjenih nacija na djelu. Potrebna je ojačana saradnja i koordinacija svih uključenih u multilateralni sistem. Međunarodna organizacija rada i Svjetska zdravstvena organizacija (SZO) su u središtu međunarodnih smjernica za upravljanje ovom pandemijom i određivanje kratko-, srednjo- i dugoročnih rješenja za pojedince, zajednice, države i regione.

Međunarodni monetarni fond, Organizacija za ekonomsku saradnju i razvoj, G7, G20, Svjetska banka i Regionalne banke za razvoj moraju osigurati ciljane, djelotvorne i dokazane mjere podrške za ekonomije koje moraju rješavati probleme zdravlja, ekonomije, zapošljavanja i socijalnih posljedica pandemije na radnike u svim sektorima ekonomije, uključujući samozaposlene i one koji rade privremeno, povremeno i neformalno, kao i sva preduzeća, naročito mala i srednja preduzeća (SME). Iz tog razloga su globalnoj ekonomiji potrebne hitne mjere i politike usmjerene na realnu ekonomiju. Na nacionalnom nivou, pozivamo UN rezidentne koordinatore da se prvenstveno usmjere na Cilj održivog razvoja (SDG) 3, zajedno sa ciljem SDG 8 – Dostojanstven rad i ekonomski rast.

COVID-19 će takođe uzrokovati velike ekonomske i negativne posljedice po zaposlenost. Milioni kompanija se suočavaju sa opasnošću od propadanja, sa teškim posljedicama po zaposlenost. Moramo reagirati brzo i odgovorno kako bi sveli na minimum socijalne i ekonomske posljedice. Moramo naći inovativna rješenja za mase radnika i preduzeća koji će se naći na udaru zbog otpornosti tržišta rada, podrške i prilagođavanja u svrhu ograničenja stope nezaposlenosti i gubitka prihoda uzrokovanih izbijanjem pandemije Covid-19.

Međunarodna organizacija poslodavaca (MOP) i Međunarodna konfederacija sindikata (MKS) i njihove članice ostaju solidarni sa vladama, te naglašavaju hitnost potrebe za socijalnim dijalogom na nacionalnom i multilateralnom nivou u svrhu donošenja mjera za ublažavanje negativnih posljedica.

Pozivamo na hitne akcije u sljedećim ključnim oblastima:

  • Kontinuitet preduzeća, osiguranje prihoda i solidarnost su ključni za sprečavanje širenja pandemije i zaštitu života i sredstava za život i izgradnja otpornih ekonomija i društava. Iz tog razloga su globalnoj ekonomiji potrebne hitne mjere i politike usmjerene na realnu ekonomiju, radnike i preduzeća, naročito mala i srednja preduzeća (SME). Potrebna je saradnja između vlada da se prekid u lancu snabdijevanja medicinskim proizvodima, hrani i drugim esencijalnim proizvodima svede na minimum.
  • Naglašavamo, najsnažnije što možemo, važnu ulogu socijalnog dijaloga i socijalnih partnera za kontrolu virusa na radnim mjestima i šire, ali je takođe bitno izbjeći kratkoročne i srednjoroćne masovne gubitke radnih mjesta. Potrebna je zajednička odgovornost prema dijalogu u svrhu jačanja stabilnsoti.
  • Koordinacija politika i dosljednost su ključni. Ujedinjene nacije, a naročito SZO, moraju uzeti u obzir potrebu da se zaštite zaposlenost i prihod jačanjem mjera socijalne zaštite, kako tokom rješavanja problema pandemije tako i tokom uspostave osnova za zapošljavanje i stvaranja ekonomskih uslova za oporavak, a moraju takođe uvažiti i ključnu ulogu MOR-a, te sarađivati na pronalaženju rješenja za socijalne i ekonomske posljedice krize uzrokovane pandemijom COVID-19.
  • Snažni i funkcionalni zdravstveni sistemi su ključni za borbu protiv pandemije. Organizacije poslodavaca i radnika (pod rukovodstvom MOP i MKS) pozivaju vlade da odmah upotrijebe sve moguće resurse, a mi smo spremni da podržimo Vlade da učinkovito koriste zdravstvene ustanove i resurse, naročito u onim oblastima gdje su zdravstveni sistemi slabi ili gdje se pandemija naročito brzo širi.
  • MOR Stogodišnja deklaracija o budućnosti rada, donesena 2019. godine, sadrži ključne elemente koji predstavljaju osnov za dugoročan i održiv odgovor na pandemije, uključujući COVID-19.

Ukratko, moraju se poduzeti svi koraci da se pomogne radnicima i preduzećima da prežive ovu krizu, da radnici sačuvaju radna mjesta, da se radnici zaštite od nezaposlenosti i gubitka prihoda, te da se olakšaju finansijski gubici. MOP i MKS su posvećeni i spremni da podrže donosioce politika u svim njihovim naporima.

*****

PODIJELI