Zaključci sa 8. Vanredne proširene sjednice Upravnog odbora SSSBiH

Današnjoj 8. Vanrednoj proširenoj sjednici Upravnog odbora prisustvovalo je više od 100 članova rukovodstva sindikata-članica Saveza samostalnih sindikata BiH na svim nivoima organizovanja i iz cijele Federacije BiH. Jednoglasno su usvojeni sljedeći

Z A K LJ U Č C I

  1. Savez samostalnih sindikata BiH traži od Zastupničkog doma Parlamenta Federacije BiH da se na sjednici tog doma, zakazanoj za 26.07.2022. godine, u okviru Dnevnog reda raspravlja i usvoji Nacrt zakona o minimalnoj plati, koji su kao inicijativu Saveza samostalnih sindikata BiH podržali predsjednici svih Klubova zastupnika stranaka koje participiraju u Federalnom parlamentu.
  2. Zadužuje se Stručna služba SSSBiH da sve podružnice i članove sindikata informiše o rezultatima glasanja o Zakonu o minimalnoj plati u Federalnom parlamentu i objavi imena i prezimena 98 delegata uz napomenu da li su i kako glasali.
  3. Oštro odbacujemo inicijativu Udruženja poslodavaca FBiH da se broj plaćenih dana bolovanja na teret poslodavca smanji sa 42 na 15. Takvom izmjenom Zakona o zdravstvenom osiguranju bi se potpuno urušili zavodi za zdravstveno osiguranje, a poslodavci nagradili zbog neulaganja u oblast sigurnosti i zdravlja na radu, a što je najčešći razlog odlaska na bolovanje randika i radnica.

 

Sarajevo, 21.07.2022. godine

PODIJELI