Zakoni u proceduri

Prednacrt Zakona o doprinosima novembar 2016

Prednacrt Zakona o porezu na dohodak februar 2017

Primjedbe na Nacrt zakona o štrajku

Primjedbe na Prednacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova-novembar 2016

Primjedbe na Nacrt zakona o stečaju – Federalno ministarstvo pravde

Zakon o zaštiti na radu, septembar 2017. godine

Nacrt zakona o stečaju – novembar 2016.

Zakon o zaštiti na radu, septembar 2017.

Nacrt zakona o štrajku, juli 2017.

Nacrt zakona o mirnom rješavanju radnih sporova, oktobar 2017.

Prednacrt zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zaposljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba, mart 2018.

PODIJELI