Zastupnik njemačkog Bunedstaga Josip Juratović u posjeti SSSBiH

Sarajevo, 11. april 2016. godine

 

 

MEDIJIMA

 

 

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Zastupnik njemačkog Bunedstaga Josip Juratović u posjeti SSSBiH

 

Savez samostalnih sindikata BiH je danas, 11. aprila 2016. godine, posjetio g-din Josip Juratović, zastupnik u njemačkom Bundestagu. Predsjednik SSSBiH ismet Bajramović upoznao je kolegu iz Njemačke sa najnovijim dešavanjima u vezi sa usvajanjem zakona u Federaciji BiH, odnosu koji SSSBiH ima sa Udruženjem poslodavaca FBiH, te o aktuelnostima iz političke i ekonomske svakodnevnice u Bosni i Hercegovini.

Kako je kolega Juratović bio dugogodišnji aktivista Saveza sindikata Njemačke (DGB), prije nego što je u ime SPD izabran u Bundestag, bilo je govora i o ponovnom oživljavanju saradnje između predstavnika radnika i radnica BiH sa jedne i SR Njemačke s druge strane.

 

 

 

Služba za informisanje

PODIJELI