Došlo vrijeme da poslodavci “zastupaju” interese radnika

Sarajevo – “Platforma” o zajedničkom djelovanju poslodavaca i odabranih sindikata u Federaciji BiH isključivo u skladu sa željama i potrebama Udruženja poslodavaca FBiH već daje svoje prve jasne rezultate. Naime, UPFBiH je očigledno dobilo mandat da medijima šalje “zajednička” saopštenja za javnost i određuje ko je, a ko nije legitiman i legalan predstavnik radnika u Federaciji BiH. Ne želeći ulaziti u unutrašnje odnose u Udruženju poslodavaca, jer to nije posao sindikata, samo ćemo se, ovako javno, zapitati koji procenat poslodavaca u FBiH doista predstavlja UPFBiH, u koliko kompanija na čijem su čelu članovi UPFBiH nije dozvoljeno sindikalno organizovanje (što predstavlja direktno kršenje Konvencija MOR-a, ali i Ustava i zakona BiH i FBiH) i da li je možda ipak riječ o udruženju tajkuna?!

Imajući u vidu činjenicu da SSSBiH još od decembra 2019. godine traži donošenje odluke o definisanju minimalne plate u iznosu od 1.000 KM, tvrdnja koju danas čujemo o zakašnjelosti našeg zahtjeva je žalosna. Rekli bismo smiješna, ali s obzirom da naši članovi i radnici u FBiH preživljavaju i sanjaju odlazak iz naše zemlje, ne možemo reći ništa drugo no da je žalosno da poslodavci i “sindikalci” tvrde da se može normalno živjeti sa 600 KM primanja. Nezakonito oformljeno ESV je do sada isključivo i jedino razgovaralo i prihvatalo prijedloge koji su išli u korist poslodavaca i njihovih ekstremno visokih profita. U prilogu ovog saopštenja se nalazi pregled svih dnevnih redova sjednica i svaki radnik i građanin se može uvjeriti za koga i čije interese rade potpisnici Platforme iz reda sindikata.

Svjesni smo da bi u Udruženju poslodavaca FBiH bili najsretniji kad bi Platformu potpisao i Savez samostalnih sindikata BiH, jer bi tada i mi morali da ih pitamo da li smijemo iznijeti svoje zahtjeve ili da li će se uvrijediti i naljutiti na nas ako kažemo da radnici zaslužuju da minimalna plata bude 1.000 KM i da se poštuju njihova prava. Predsjednik SSSBiH Selvedin Šatorović će i nadalje za njih biti nelegitiman i nelegalan i to sve do trenutka dok ne pristane da bude dijelom ekipe kojoj je najveća briga da ni za fening ne umanje prihode poslodavaca i koji su spremni da zarad pohvale koju će dobiti iz Vlade FBiH ili UPFBiH (o drugim poklonima ovaj put nećemo) izdaju osnovne postulate sindikalnog rada i sindikalne borbe.

Prilog: SJEDNICE ESV FBIH

 Služba za informisanje

PODIJELI