Saopštenje za javnost – Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih nacija potvrdio tvrdnje SSSBiH

Saopštenje za javnost

Komitet za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ekonomskog i socijalnog vijeća Ujedinjenih nacija potvrdio tvrdnje SSSBiH

 

Savez samostalnih sindikata Bosne i Hercegovine već nekoliko godina upozorava na to da minimalna plata mora biti usklađena sa minimalnim životnim troškovima, te da trenutno stanje u Bosni i Hercegovini predstavlja kršenje osnovnih normi i principa zagarantovanih, između ostalog, i Općom deklaracijom Ujedinjenih nacija o ljudskim pravima, te Konvencijom MOR-a 131. o minimalnoj plati.  Da smo upravu govore i napomene Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava Ekonomsko-socijalnog vijeća Ujedinjenih nacija, a koje su date na Drugi periodični izvještaj Bosne i Hercegovine. Komitet je, takođe, izrazio duboku zabrinutost što poslodavci ne poštuju svoje zakonske obaveze prema svojim zaposlenicima, samovoljno otpuštaju zaposlenike ili ne plaćaju plate ili doprinose za socijalno osiguranje na vrijeme. Posebno je istaknuto da je neprihvatljivo da poslodavci zanemaruju svoje zakonske obaveze prema trudnicama i ženama koje su na porodiljskom odsustvu.

S obzirom da već nekoliko mjeseci SSSBiH uporno poziva Udruženje poslodavaca FBiH da nastavimo pregovore oko Općeg kolektivnog ugovora, i da minimalna plata bude 620 KM, očekujemo da će naši socijalni partneri reagovati na ove napomene Komiteta za ekonomska, socijalna i kulturna prava ESV Ujedinjenih nacija i da će se potruditi da u svojim kompanijama otklone navedene nedostatke. To se posebno odnosi na napomenu broj 20. u kojoj stoji „Komitet je zabrinut zbog toga što poslodavci ne dozvoljavaju da se zaposlenici pridružuju sindikatima, kao i zbog činjenice da zaposlenici nisu zaštićeni od osvetničkog ponašanja ukoliko se pridruže sindikatima.“ Dakle, ESV UN potvrđuje ono na što smo mi u sindikatu odavno upozoravali, a to je kontinuirano kršenje Konvencije 87.

Imajući u vidu da Bosna i Hercegovina ove godine treba podnijeti novi periodični izvještaj, te da smo do sada trebali kao država ispraviti nedostatke navedene o pomenutom dokumentu UN-a, ne možemo a da ne budemo ogorčeni jer umjesto nabolje, mi kao društvo i država nazadujemo, prava se sve više krše, tako da smo danas u situaciji da je Udruženje poslodavaca FBiH otkazalo Opći kolektivni ugovor, da ne žele pregovarati, usljed čega dolazimo u poziciju da neće postojati nijedan pravni akt koji reguliše pitanje minimalne plate.

Služba za informisanje

 

Komitet za ekonomska socijalna i kulturna prava

PODIJELI